JanSport

Не беше толкова отдавна, когато учениците отиваха на училище с куфарчета в ръка. Не беше толкова отдавна, че алтернативата на пренасянето на учебни материали по този начин беше просто да се носят учебници в ръце. Един ден обаче ст…