Кратка информация за обработването на лични данни на физически лица от нашето дружество за маркетингови цели

Бихме искали да Те информираме в краткост за обработването на Твоите лични данни. Тази информация не се отнася до лични данни на юридически лица, включително наименованието, правната форма и данните за контакт на юридически лица.

1. Кой е администраторът на Твоите лични данни?

Администраторът на Твоите лични данни е дружество „Footshop s.r.o.“ /“Футшоп с.р.о.“/, със седалище ул. „Pobřežní“ 667/78, 186 00, Прага 8, Чешка република, единен идентификационен код: 24288128, имейл: info@footshop.bg, тел.: (+359) 4 291 80 02 (наричан за краткост по-долу „Администратор“).

2.В какви ситуации ще обработваме Твоите данни?

A. Кога обработваме данните с Твое съгласие?

Ако още не си наш регистриран клиент, нито нямаме с Теб никакво подобно отношение, отговарящо на изискванията за интереси № 47 от Общия регламент за защита на личните данни (на английски „General Data Protection Regulation“, наричан за краткост по-долу „регламент GDPR“) и искаш да получаваш от нас маркетингови предложения, ще Те помолим да ни дадеш съгласието си за обработване на личните Ти данни.

B. Кога обработваме данни без Твое съгласие

Без Твое съгласие можем да обработваме Твои лични данни въз основа на следните правни основания и за следните цели:

a) Правно основание: Изпълнение на договор или извършване на мерки, приети преди сключване на договор, извършени въз основа на ваша молба:

Цел:

b) Правно основание: Защита на правата и защитени от закона интереси на Администратора;

Цел:

Правно основание: Изпълнение на правни задължения, произтичащи от закона

Цел:

3. Какви лични данни за Теб обработваме?

Обработваме следните лични данни:

4. От какви източници идват тези информации?

Твоите лични данни, обработвани от Администратора за целите, описани в точка 2 от настоящата информация, идват единствено от Теб, тоест данни, които си ни предоставил/а напр. във връзка със сключване на договор (с покупка на стока) или си ни ги съобщил/а за целите на клиентската програма и регистрирането Ти в нея.

5. Кой е получател на личните данни

В обосновани случай, предоставяме Твоите лични данни, а то само в необходим или в посочения обхват, на следните категории получатели:

6. Какви са правата Ти при обработването на Твоите лични данни?

Що се отнася до Твоите лични данни, имаш следните права: