adidas adiPRENE

е уникална технология, която най-често се използва за петата на обувката. Тъй като е изработен от особено чувствителен материал, той може значително да намали въздействието на всеки контакт с повърхността. Това предпазва не само …