Taschen

Немският издател Taschen обикновено изпраща публикации, посветени на архитектурата, изкуството, дизайна и други културни региони в света. За нас най-важното сътрудничество е с легендата Sneaker Freaker - The Ultimate Sneakers Book. Разгледай всички издания от Taschen във Footshop!