Легендарни силуети

Светът на маратонките никога не спи. Непрекъснато ни снабдява с нови, различни модели. Само няколко от тях ще направят история. Само няколко от тях могат да бъдат наречени легендарни. Силуетите отдолу издържаха теста на времето. О…