adidas 4D

Сто процента контролирана енергия. Години изследвания, събиране на данни и сътрудничество със спортисти направиха възможно adidas да създаде своите 4D маратонки. Полученият дизайн гарантира голяма стабилност, перфектна и максималн…