by Parra

by Parra е марка създадена от артист, който живее в Амстердам. Неговите творби са в пост-попарт стил, благодарение на който са станали много известни. Той пренася творбите си върху модната линия.