by Parra

by Parra е марка създадена от артист, който живее в Амстердам. Неговите творби са в пост-попарт стил, благодарение на който са станали много известни. Той пренася творбите си върху модната линия.

by Parra > мъже by Parra > жени by Parra > Бяло by Parra > Жълто by Parra > Зелено by Parra > Розово by Parra > Синьо by Parra > Червено by Parra > Черно by Parra > Шарено